این فایل توسط استاد دانشگاه گرداوری شده است و دارای ۱۴۷ اسلاید می باشد و صفر تا صد سیستم های دستمزد تشویقی برای کار مستقیم در یک سازمان را توضیح داده است ...