نرم افزارآزمون های الکترونیکی 15 فصل علوم تجربی نهم(ویندوزی):   1-این آزمون ها دارای حجم بسیارکم بوده وبه راحتی بروی رایانه های مختلف بدون نیاز به هیچ برنامه ای اجرامی شوند.   2-انجام آزمون ها بدون محدودیت می تواندبرای فصل های مختلف بصورت جداگانه انجام شود.   3-بعد ازهرآزمون،نتیجه آزمون بلافاصله جهت ارایه بازخورد،اعلام می شود.   4-و...   ***توجه:   جهت پشتیبانی ازخرید محصول وارسال لینک دانلود به ایمیل شماعلاوه برنمایش دراینجا،حتما ایمیل  وشماره ...