این فایل شامل موارد زیر است: 1- جزوه درسی دست نویس در دانشگاه شیراز - رشته اتوماسیون وابزاردقیق در صنعت نفت 2- حل تمرین های منتخب  کتاب کنترل مدرن دکتر خاکی صدیق  3- نمونه سوالات امتحانی همراه با حل  ...