خریدار گرامی شما میتوانید فایل (زن، بحران و جنگ) را ویرایش کنید.
زن، بحران و جنگ - word (..doc) - دانلود مقاله زن, بحران و جنگ ,زن, بحران و جنگ,دانلود دانلود مقاله زن, بحران و جنگ ,زن,بحران,و,جنگ
فایل : filetypetxt
7 صفحه
متن نمونه :
 
‏1
‏زن، بحران و جنگ
‏مردم شناسی جنسیت(anthropology of gender‏) از شاخه ها و حوزه های مهم در مطالعات مربوط به دانش مردم شناسی است. این حوزه های مهم مطالعاتی به ویژه در پژوهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی با شاخه ی دیگری از مطالعات مردم شناختی با نام ...