دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان ، انواع قراردادهای تجاری بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مقدمه (تعریف قرارداد ) (Definition of contract ) INTRODUCTION قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد. بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است: 1- آیا توافقی موجود است؟ 2- آیا این توافق، آن چنان است که قانونا ...