پاورپوینت امضاء رقمی و پروتکلهای احراز اصالت

پاورپوینت-امضاء-رقمی-و-پروتکلهای-احراز-اصالتامضاء رقمی چرا به امضاء رقمی نیاز داریم؟ جعل توسط گیرنده : گیرنده می تواند یک پیغام جعلی را بسازد(با استفاده از کلید توافق شده) و آنرا به فرستنده نسبت دهد! انکار توسط فرستنده : فرستنده می تواند سناریوی فوق را بهانه قرار دهد و پیغام فرستاده شده را منکدانلود فایل