برنامه ریزی مدیریت استراتژیک برنامه ریزی مدیریت استراتژیک همواره دغدغه مدیران کسب وکار بوده و به دلیل پیچیدگی خاص خود انجام این کار به سادگی میسر نبوده به همین خاطر نیاز به نمونه های انجام شده و فریمورک های استاندار امری ضروری بوده، به همین خاطر در این پکیج آموزشی سعی شده به صورت علمی و عملی هر آنچه که برای نوشتن برنامه استراتژیک لازم است فراهم شود. محتویات پکیج چیست ؟ استراتژی رقابتی؛ تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا اثر مایکل پورتر استراتژی های مدیریت دانش خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیو ...