دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، آشنایی با مهندسی خلاقیت TRIZ بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تاریخچه TRIZ : شالوده های دانش TRIZ از سال 1946 توسط گنریچ آلتشولرپدر TRIZ بر اساس نتایج حاصل از مطالعه اختراعات مختلف پایه گذاری شد اختراع در سال 1956 در روسیه (شوروی سابق) متولد گردید.اولین اختراع آلتشولر در سن 14 سالگی انجام شد و در اداره ی ثبت اختراعات مشغول به کار شد.کاراو کمک به مخترعین برای ثبت اختراعاتشان بود.او در حین کار، گاهی به حل مسائل فنی آنان کمک می کرد  . در این دوران ...