فرمت فایل:Word / تعدادصفحات :58 / قسمتی از متن:  این بار من به عنوان کارورز در کلاس پنجم مدرسه ی پسرانه ی .............. هستم. کلاسی 32 نفره با اخلاق ، فرهنگ و هوش مختلف. از نظر فضای فیزیکی و امکانات و وسایل کمک آموزشی مناسب است. کلاسی بزرگ که دارای کتابخانه وفاقد تخته هوشمند می باشد.  ... ...