نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای کاربر اکسل EXEL تعداد 278  سوال تستی با جواب همراه با سوالات عملی و جزوه       در این مجموعه : تعداد 278  نمونه سوال تستی فنی حرفه ای اکسل با جواب تعداد 120  سوال عملی آزمون های ادواری جزوه 46  صفحه ا آموزش اکسل   این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد ...