پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی

پاورپوینت-اتصال-سری-مقاومت-های-اهمیمقدمه مقاومت های ساخته شده را می توان به صورت های مختلفی به هم وصل کرد. که عبارتند از 1- اتصال سری 2- اتصال موازی 3- ترکیب سری و موازی اتصال سری مقاومت های اهمیدانلود فایل